Foredrag og interviews

Klik i nederste højre hjørne på videoen for at se den i 'hel skærm'

Prof. Olle Johansson

Interview ifm. med professorens foredrag på Open Mind Conferencen i København i september 2014 (engelsk tale)

Dr. Erica Mallery-Blythe

Informativt foredrag om sundhedsrisikoen, vores børn udsættes for ved trådløse apparater og Wi-Fi i klasseværelserne

Mobilstråling og EHS

Karin Nørgaard forklarer hvilke symptomer e-smog fra mobilstråling, Wi-Fi og andre trådløse apparater kan give

BabySafe Project

En international gruppe læger og videnska-belige eksperter opfordrer gravide kvinder til at begrænse eksponering for e-smog

Barrie Trower 

Barrie Trower er en britisk fysiker og tidligere mikrobølge våben ekspert for Royal Navy og den britiske efterretningstjeneste. I løbet af 1960-erne, blev han uddannet i mikrobølge krigsførelse. 

Barrie fortæller om farerne ved vores trådløse samfund og forklarer teknologien bag det - hvad denne teknologi bruges til i samfundet i dag, og dens potentielle anvendelse i fremtiden.

Læge Charlotte Bech

Interview om børn, gravide og trådløs teknologi. (Dansk tale)

Dr. George Carlo - Den trådløse industri begår videnskabeligt bedrageri 

Dr. Carlo var leder af én af de første store videnskabelige undersøgelser (1993-98), som blev finansieret af mobilindustrien. Da han fandt uønskede skadelige biologiske effekter (DNA-skader og kræft) stoppede finansieringen, han blev miskrediteret og hans hus blev brændt ned.

Mikrobølgestråling forklaret

Biologilæreren Kim Horsevad - kendt fra "Karseforsøget", præsenterer i disse videoer sin fantastiske viden om de helbredsskadelige effekter af elektromagnetiske felter. (Dansk tale)

Er Smart-teknologi smart for dit helbred?

Første del af 2 om, hvilken betydning udrulningen af den trådløse teknologi har for vores sundhed. Foredragsholdere: Mads Wedel-Ibsen, Karin Nørgaard og Zenia Fagergaard

Læger udtaler sig om mobiltlf og sikkerhed

En række fremtrædende amerikanske læger interviewes om forsigtigheds-princippet og sikker brug af mobiltelefoner

Mobiltelefoni og brystkræft 

Donna Jaynes var sund og rask, men udviklede brystkræft efter i en periode at have båret sin mobiltelefon i BH'en.

DECT-tlf og mikrobølgers indflydelse på hjerterytme 

Dr. Magda Havas forklarer at undersøgel-sen utvetydigt viser, at mikrobølge stråling fra en trådløs digital telefon, der opererer på 2,4 gigahertz, umiddelbart påvirker hjertet og forårsager arytmi og takykardi (uregelmæssig og hurtig hjerterytme) ved ikke-termiske niveauer langt under gældende retningslinjer.

Dr. Nicholas Gonzalez, aner-kendt læge fra New York City, taler om sundhedsrisici fra elektromagne-tiske felter 

Få uger før sin uventede død i juli 2015 mødtes Dr. Nicholas Gonzalez med Camilla Rees , grundlægger af Electromagnetic Health.org, for at diskutere sin bekymring over udbredelsen af trådløse teknologier, og deres forbindelse til sygdomme, herunder kræft.

FOX - Kan Wi-Fi gøre dig syg?

Dr. David Carpenter interviewes om elektro sensitivitet og symptomer ved følsomhed overfor Wi-Fi.​​

Dr. David Carpenter - Høj pris for bekvemmelighed: Leukæmi, Impotens, og infertilitet

Dr. Carpenter forklarer at undersøgelser indikerer øget risici forbundet med ekspo-nering for elektromagnetiske frekvenser, herunder leukæmi og hjernetumorer. Den simple kendsgerning er, at vi i øjeblikket er forsøgspersoner for denne nye teknologi.

Elektromagnetiske felter og utæthed af blod-hjerne barrieren

Den svenske professor Leif Salford og hans team har eksponeret tusindvis af rotter for e-smog og resultatet er utæthed af blod-hjernebarrieren selv ved lave frekvenser og kort tids eksponering.

Electromagnetic fields, risks and magnetosomes

Pierre Le Ruz, Dr. Fysiologi, Leder af CRIIREM (Center for Independent research and Information Concerning Electromagnetic and Non-ionizing Radiation)

Omtale i medier og nyhedskanaler

Forskning viser at elektromagne-tisk forurening muligvis kan skade hjernen

8. maj 2014 i TV-Avisen på DR1.​​

El overfølsomhed omtalt i Aftenshowet

8. marts 2012: Seniorforsker fra DTU; Vibeke Frøkjær Jensen, fortæller om sin el-overfølsomhed. Derudover redegør praktiserende læge John Jalving for under-søgelser, der beviser elektromagnetiske stråler og felters negative og målbare effekt på el-overfølsomme. 

Temadag om trådløse teknolo-giers påvirkning af helbredet

Sendt torsdag d. 19. september 2013 Interview med Mads Bentzen - Formand for Forældreinitiativet Strål. Omtalt i 2 indslag i TV2 Østjylland.​​

El-overfølsomhed omtalt i TV Avisen

Indslag i DR Nyhederne lørdag d. 22. marts 2014 på DR1Interview med Jan Borup Frandsen​​

En strålende dag

23. september 2008: Et klip om EHS, bl.a. med interview af Erik Dalgaard fra udsendelsen Brennpunkt sendt på NRK TV

CNN News - Dr. Sanjay Gupta

Udførlig forklaring på mobiltelefoni, stråling og sikkerhed og hvordan det testes. Mobiltelefoni er ikke harmløs.​​

NBC News

Børnelæger advarer - begræns børns udsættelse for mikrobølgestråling.​​

CBS Sunday Morning

Bruger vi for meget tid på at kigge på vores skærme? Paula Poundstone mener at teknologisk afhængighed er et angreb på familietid og udviklingen af  vores børns hjerner.

Studie viser hjernepåvirkning 

RT: Forskere fra Holland, England og Japan har bevist påvirkning af hjernen efter 15 min. mobilbrug med 3G. Det korte indslag slutter med det relevante spørgs-mål: Når strålerne kan påvirke instrumen-ter i fly og hospitaler, hvad så med børn?

Fakta og dokumentar

Wi-Fi i skolerne - fakta

Wi-Fi in Schools Australia – har udgivet denne gode informationsvideo.

Grænseværdier forklaret

Hvorfor er de internationale grænsevær-dier sat så højt, når man ved at langt mindre stråling har biologisk effekt?

Blodanalyse efter Smart meter eksponering

Et klip fra Filmen 'Take Back Your Power', der viser påvirkningen af røde blodlegemer efter kort tids eksponering for stråling fra et Smartmeter.

Mobilize (trailer)

Dokumentar der udforsker de mulige langsigtede sundhedsmæssige effekter fra mobiltelefon stråling, herunder kræft og barnløshed. Filmen undersøger den seneste videnskabelige forskning, følger de nationale lovgivningsmæssige indsatser og belyser den indflydelse, teknologivirksomheder har på folkesundheden.  (2.28 min.)

Take back your power (trailer)

Prisvindende dokumentar af Josh del Sol (Engelsk tale)

Filmen undersøger de såkaldte "smarte" forbrugsmålere og afdække chokerende beviser for invasion af hjemmets privatliv, øgede regninger, sundheds- og miljøskader, brande og en hidtil uset hacking sårbarhed.

Microwaves Science and Lies (trailer)

Dokumentar af Septième Factory. (Engelsk tale)

I de seneste ti år har tvivlen om mobilmast-ers sundhedsskadelighed været stigende på verdensplan. Den er baseret på en lang række videnskabelige undersøgelser, som har afsløret virkningerne af elektromagne-tiske bølger på sundheden. Alligevel hævder Stater, industrifolk og en del af det videnska-belige samfund at sikkerhedsstandarder beskytter offentligheden.  (2.39 min.)

Desperately seeking White Zone (trailer)

Dokumentar af Marc Khanne. (Engelsk)

Takket være den aktuelle eksplosion af kunstige elektromagnetisk stråling, oplever nogle mennesker, at deres liv bliver alvorligt ramt - Både socialt og hvad deres helbred angår er der bekymring. De er kendt som elektro hyper sensitive, og de er nødt til at beskytte sig mod mobiltelefon-teknologi. Men hvor kan de gå hen?

Where can we live? (trailer)

Dokumentar af instruktøren Hélène Aastrup-Samuels (2011, svensk tale, engelske under-tekster) 42 min.

Filmen beskriver livet for to forskellige svenske kvinder og deres unge familier som hver på deres egen måde, kæmper for at finde fred og sikkerhed fra toksiciteten af trådløse stråling.

Generation Zapped (trailer) 

Dokumentar (Engelsk tale)

GENERATION zapped! er en dokumentarfilm der undersøger den voksende mængde af forskning som tyder på, at trådløs teknologi kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko - lige fra hovedpine til infertilitet og til kræft.

Full Signal - The Hidden Cost of Cell Phones

I takt med at vores besættelse af mobil teknologi er vokset, er der dukket en hær af antenner op: bag huse, skjult i kirke klokketårne, endda forklædt som træer. Denne dokumentarfilm åbner debatten om de globale sundhedsrisici, de indebærer.)

Electrosensitive: Outliers in a Wireless World

Uddrag fra en kortfilm af Thomas Ball, om folk, der lider af elektro hyper sensitivitet (EHS)

Resonance - Beings of Frequency 

Dokumentar af james Russel. (Engelsk tale)

Denne film er en sensationel rejse, der afslører 60 års videnskabelig forskning i de skader der forvoldes på liv ved menneskeskabte trådløse frekvenser.

Toxic Light - The Dark Side of Energy Saving Bulbs 

Sparepærer (kompakte lysstofrør - CFL) sparer energi og lyder godt - men er der en skjult fare? Hvorfor har de f.eks. brug for 'speciel' bortskaffelse? 
Se her en eksklusiv undersøgelse, der fik Health Canada til at springe i aktion.

Sjov og alvor

Technophobi

En virkelig sjov og tankevækkende fransk video om 'Teknofobi' - hvad sker der hvis man får allergi over for teknologi? Slå underteksterne til (på engelsk). God fornøjelse!

Se op!

En betragtning af hvordan teknologi forandrer vores kultur og sociale samvær.

En munk skal lære det nye bogsystem

Norsk humor (med dansk tekst)