Mængden af elektriske apparater i vores omgivelser er steget dramatisk de seneste årtier. Det er mængden af e-smog dermed også. Vores miljø og vores hjem fyldes med stadigt mere e-smog fra den elektronik, vi omgiver os med, men måske særligt fra den trådløse teknologi.

Videotips

Dr. Elizabeth Plourde

Dr. Elizabeth Plourde diskuterer sine erfaringer med at forske i virkningerne af elektromagnetisk forurening og dens virkning på den menneskelige krop. Hør her, hvad der førte hende til at skrive en bog om emnet, og hvad hun har lært om, hvordan det påvirker vores sundhed. 
Foruden at være forsker har Dr. Elizabeth Plourde universitetsgrader i biologisk videnskab og psykologi.
(3.13 min)

 

 

Wi-Fi på iPad målt med lyd

På denne video kan du ved hjælp af et måleapparat høre forskellen på, når Wi-fi er slået til en iPad og når den er slukket. Dine celler "hører" og registrerer disse lyde.

(3.38 min)

 

Strålekilder

 

Alle elektroniske apparater udsender elektromagnetisk stråling.

Din personlige eksponering for stråling afhænger af tre ting:

 

 • Styrke: Styrken af strålingskilder omkring dig

 • Afstand: Din afstand fra disse kilder

 • Varighed: Den tid du opholder dig i stråling fra disse kilder


Din personlige eksponering afhænger også af de specifikke kilder i dit miljø og dine personlige vaner. 

 

 

E-smog i hverdagen - "cocktail-effekten"

Flittig brug af teknologi er blevet en del af hverdagen for de fleste, og der kommer til stadighed nye produkter på markedet. Fordi denne udvikling er så ny og eventuelle helsevirkninger ikke er blevet tilstrækkeligt udredt, så ved vi ganske enkelt meget lidt om hvilke (enorme?) konsekvenser dette kan få på den opvoksende generation og folkesundheden som helhed.

 

Alle elektroniske apparater omgives af et elektromagnetisk felt med en begrænset rækkevidde. Alle elektriske apparater eller installationer påvirker hinanden, når de er forbundet indbyrdes eller er tæt på hinanden. Nogle gange kan du observere forstyrrelser (interferens) mellem dit fjernsyn, din mobiltelefon, din radio og nærliggende vaskemaskine eller elektriske ledninger. Visse personer er så følsomme for disse elektromagnetiske felter, at de kan mærke dem og måske endda bliver syge af at opholde sig i nærheden af dem.

 

Vores miljø og vores hjem fyldes med stadigt mere e-smog fra den elektronik, vi omgiver os med, men måske særligt fra den trådløse teknologi. Vi har taget den nye kommunikationsteknologi til os med en enorm iver. Måske ulig nogen anden teknologi i historien. 

 

Trådløs kommunikationsteknologi baserer sig på

pulserende mikrobølgestråling som sendes gennem

luften over store afstande. Mikrobølger er i stand til at gennemtrænge vægge og andre materialer.

 

Mikrobølgestråling anvendes f.eks. til mikrobølgeovne, mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse fasttelefoner (DECT), trådløst internett (WLAN/Wi-Fi), Bluetooth, mange spillekonsoller, babyalarmer, iPad/tablet m.fl. Disse apparater kan afgive en kontinuerlig stråling og/eller stærke pulserende signaler med ujævne mellemrum.

 

Der er mange kilder til stråling i vores miljø, som ikke var til stede, selv for blot 15 år siden. De fleste af os er udsat for stråling fra mobilmaster og trådløse netværk 24 timer i døgnet, hver dag. Disse niveauer stiger hvert år i takt med at trådløse netværk spille en større rolle i vores liv. Det er vigtigt at være opmærksom på en såkaldte "cocktail-effekt", dvs. eksponering for mange strålekilder ad gangen.
Stråling fra f.eks. mobilmaster ​​og højspændingsledninger er meget høj ved kilden, men falder drastisk med afstanden. Disse kilder er af særlig bekymring, når de findes tæt på arbejdspladsen eller vores hjem, hvor de bidrager til at øge mængden af eksponering.

 

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner er en af ​​de primære kilder til stråling i hverdagen. De opererer ved høje mikrobølgefrekvenser, især mens de er i brug, og i endnu højere grad, mens de søger efter signal. På trods af den eksplosive og seneste vækst af mobiltelefonbrug, er der meget usikkerhed omkring deres langsigtede sundheds-risici og ingen egentlig præcedens for mængden af ​​lavniveau-stråling, som vi modtager i dag. Men der er flere og flere tegn på de negative biologiske virknin-ger, at det er tilrådeligt at tage forholdsregler, især for gravide kvinder og børn. 

 

 

Andre strålekilder

Elektrosensitive personer er ofte følsomme overfor:

 

 • Mobiltelefoner 

 • Smartphones 

 • Tablets 

 • Trådløst internet/Wi-Fi 

 • Bluetooth 

 • Mobilmaster 

 • Trådløse telefoner/headset/DECT basestationer, og andet trådløst udstyr 

 • IT-udstyr (PC, skærm, printer m.m.)

 • Fjernaflæste forbrugsmålere (såkaldte smartmeters)

 • TV 

 • Radio 

 • Clockradio 

 • Højttalere 

 • Lysstofrør 

 • El-sparepærer 

 • Strømforsyninger/transformere 

 • El-køkkenmaskiner 

 • Induktionskomfur

 • Køleskab 

 • Vaskemaskine 

 • Tørretumbler 

 • Vandseng 

 • Elevationsseng 

 • Solarium

 • Mikrobølgeovn

 • Laser/scanningsudstyr (f.eks. til medicinske undersøgelser)

 • Røntgen

 • Ultralyd

 • Radio-/TV-sendere 

 • Transformatorstationer 

 • Højspændingsledninger 

 • Solcelleanlæg 

 • Overvågningsudstyr og tyverialarmer 

 • Sporingsudstyr

 • Kraftige magneter

 • Bil 

 • Offentlig transport (Bus, tog, færge, fly)

 • Radar 

 • WiMAX 

 • TETRA