Spørgsmål og svar

 

Der rejser sig ofte en lang række spørgsmål, når man begynder at samle information om e-smogs sundhedsskadelige effekter og e-stress. Her er samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål og svar.

01

02

03

04

05

Hvis strålingen fra computere, tablets og trådløst computernetværk er lavere end myndighedernes grænseværdi, så er der vel ingen sundhedsrisiko?

Grænseværdien beskytter kun mod akut opvarmningseffekt af meget kortvarig eksponering. For mikrobølgestrålingen gælder grænseværdien som en beskyttelse mod effekter ved kun 6 minutters eksponering. Der findes ingen fastsatte grænseværdier, som beskytter et barn, der i længere tid eksponeres for mange computere eller tablets med trådløst WiFi, f.eks. i en undervisningssituation.

 

Grænseværdien beskytter altså ikke imod nogen form for langtidseksponering, derfor er den kritiseret for at være utilstrækkelig, blandt andet af Europarådet og Europaparlamentet. Europarådet opfordrer eksempelvis medlemslandene til at reducere befolkningens eksponering til så lavt et niveau som muligt.

 

 

 

Jeg har hørt, at der ikke findes belæg for, at stråling fra mobiler, trådløse computere, tablets og WiFi er skadelig?

Det er ikke sandt, at der ikke findes belæg. Hundredvis af videnskabelige undersøgelser har rapporteret skadelige effekter af mikrobølgestråling, herunder WiFi og lavfrekvente elektromagnetiske felter.

 

Der findes også en anseelige mængde forskning som skriver, at der ingen bivirkninger findes - men den forskning er i stor udstrækning, helt eller delvist, finansieret af teleindustrien, på samme måde som tobaksindustrien finansierede forskning der viste, at passiv rygning ikke havde nogen sundhedsskadelig virkning. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om forskning af sundhedsskadelige virkninger skal eller kan finansieres af den industri, som har økonomisk interesse i at skjule risiciene.

 

 

 

Jeg har hørt, at de fleste eksperter mener, at der ikke findes nogen sundhedsrisiko?

Det er ikke korrekt. Det er en begrænset gruppe eksperter, som hævder, at der ikke findes sundhedsrisici. I virkeligheden er rigtig mange læger og forskere meget bekymrede over, at så mange videnskabelige studier viser alvorlige sundhedsrisici.

 

EHS Foreningen får henvendelser fra flere og flere yngre patienter, endda forældre med små børn, som har helbredsskader pga. stråling fra trådløst udstyr. Desværre overser mange læger EHS, da man i Danmark ikke har samme diagnosticerings-metoder som f.eks. i Østrig og Frankrig.

 

Den gruppe eksperter, som mener, at der ikke findes nogen sundhedsrisiko, har fået stor indflydelse indenfor WHO, EU, Sverige og Danmark samt flere andre lande, og de har ofte finansielle forbindelser til teleindustrien.

 

 

 

Mit barn har allerede talt meget i mobil og anvendt trådløst internet.
Hvor stor er risikoen for, at mit barn er skadet eller vil få sundhedsproblemer fremover?

Alle mennesker er unikke og har en individuel følsomhed eller tolerance overfor mikrobølgestråling. Derfor kan man ikke udtale sig om risikoen for den enkelte person. Følsomheden kan også påvirkes af eksponering fra andre potentielt skadelige emner som kemikalier og tungmetaller.

 

Det er dog altid en god ide at reducere strålingen. Forsøg at mindske eksponeringen for mikrobølgestråling og lavfrekvente elektromagnetiske felter så meget så muligt.

 

 

 

Hvis der nu virkelig findes sundhedsrisici, hvorfor reagerer myndighederne
så ikke?

Historien viser, at når sundhedsrisici sættes op imod store økonomiske interesser, så tager det ofte flere årtier, inden myndigheder og regeringer strammer loven og indfører nye regler. IT- og Teleindustrien er en stor økonomisk magtfaktor og udøver et stort pres på mange politiske beslutninger.