Vær SMART - sig NEJ!
Tusindvis af mennesker verden over, som end ikke har kendskab til radiofrekvent strålings helbredsskadelighed, klager over fysiske og helbredsmæssige problemer, der udvikler sig kort tid efter at trådløse fjernaflæste forbrugsmålere er installeret i deres hjem.

Download

SÅDAN GØR DU

Sig nej til tvangsinstallation af smartmeter ved at downloade denne ikke-samtykkeerklæring, udfylde den med dine kontaktoplysninger og fremsende den til dit netselskab. 

Hvis din el-måler sidder udendørs og du er bekymret for at den bliver skiftet uden dit samtykke og uden dit vidende måske mens du ikke er hjemme, kan du opsætte denne advarsel. Husk at tage et billede af den!

HUSK at informere din omgangskreds, familie og naboer om muligheden for at sige Nej Tak!

Flere oplysninger...

Du kan læse flere argumenter for at sige nej tak i denne skrivelse med simple og relevante spørgsmål til Energiminister Lars Chr. Lilleholt vedr. tvangsinstallation af smartmeters i danske hjem. Ministeren har valgt ikke at svare konkret på spørgsmålene, men leverer et af de sædvanlige ansvarsforflygtigende standard ikke-svar, hvilket giver anledning til yderligere bekymring for at få installeret et sådant apparat i sit hjem.

Download spørgsmål her...

Svar fra ministeren

Links

Stopsmartmeter.dk

Smartskandalen.info

Videotip

Take Back Your Power

Den prisbelønnede amerikanske dokumentar 'Take Back Your Power' 

afslører den chokerende historie bag, hvorfor hundredvis af lokale regeringer støtter multi-milliard dollar-udbredelsen af "smarte" forbrugsmålere. Filmen undersøger og fører bevis for invasion af privatlivet i hjemmet, systemisk overfakturering, afpresning, sundheds- og miljøskader, brande og hidtil uset hacking sårbarhed. Med overbevisende indsigt fra whistleblowers undersøger regeringsagenter, advokater, læger, forskere og miljøforkæmpere i Take Back Your Power de påståede fordele og nye risici ved et profitbaseret globalt initiativ, der søger at ændre vores vaner. Det du opdager vil overraske, forstyrre og i sidste ende styrke dig.

Engelsk tale (1 time 23 min)

Fjernaflæste forbrugsmålere (Smartmeters)

 

I mange lande kloden rundt installeres der nu fjernaflæste forbrugsmålere til strøm, vand og gas baseret på trådløs kommunikation mellem målerne og trådløs rapportering til leverandøren. Over alt fører det til protester fra folk som ikke ønsker overvågning af deres privatliv og forbrugsmønstre, overfakturering på deres regninger, risiko for hackerangreb, risiko for brand, og ikke mindst, og måske alvorligst af alt, udsættelse for konstant radiofrekvent bestråling fra de trådløse fjernaflæste forbrugsmålere og deraf følgende helbredsgener.

Det er helbredsskadeligt

Tusindvis af mennesker verden over, som end ikke har kendskab til radiofrekvent strålings helbredsskadelighed, klager over fysiske og helbredsmæssige problemer, der udvikler sig kort tid efter at trådløse fjernaflæste forbrugsmålere er installeret i deres hjem. I nogle tilfælde bekræfter blodprøver mistanker om, at radiofrekvent stråling har påvirket deres helbred. [1]

I en amerikansk undersøgelse fra 2011 af nye og forværrede symptomer hos ca. 400 personer der havde fået installeret trådløse fjernaflæste forbrugsmålere til strøm, angiver 49% søvnproblemer, 43% stress, angst og irritabilitet, 41% hovedpine, 38% ringen i ørerne, 35% koncentrations-, hukommelses- og indlæringsproblemer, 34% udmattethed, muskel- og fysisk svaghed, 33% desorientering, svimmelhed og balanceproblemer, 26% øjenproblemer herunder øjensmerter, pres i øjne, 26% hjertesymptomer, hjertebanken, hjerte-arytmi, 19% kramper i benene eller neuropati, 18% gigt, smerter i kroppen, skarpe, stikkende smerter, 17% kvalme, influenzalignende symptomer, 15% bihuleproblemer, næseblod, 14% vejrtrækningsproblemer, hoste, astma, 13% hududslet, ansigtsrødmen, 9% vandladningsproblemer, 9% hormonelle forstyrrelser, skjoldbruskkirtel problemer, sukkersyge, 7% højt blodtryk, 31% andre. [2] [3]

 

[1] https://takebackyourpower.net/

[2] http://emfsafetynetwork.org/surevy-results-wireless-meters-impact-health-and-safety/

[3] http://emfsafetynetwork.org/wp-content/uploads/2015/03/Symptoms-after-Exposure-to-Smart-Meter-Radiation.pdf

 

Mangelfuld datasikkerhed

Forbrugsdata er i dag en af verdens største handelsvarer. Det er ikke blot bekymrende men også meget alarmerende, at regeringen med BEK 1358 tvinger (trådløse) fjernaflæste forbrugsmålere ind i private hjem og dermed krænker den enkelte borgers ret til privatliv, ved ganske uautoriseret at give energiselskaberne fuld adgang til at gemme, behandle og evt. videresælge forbrugernes personlige forbrugsdata.

Beskyttelse af personoplysninger handler om retten til et privatliv og retten til at bestemme over egne personoplysninger. Ved installation af trådløse fjernaflæste forbrugsmålere skal forbrugernes samtykke ifølge loven være frivilligt, specifikt og informeret. Det betyder, at et samtykke skal være udtrykkeligt og det må ikke være stiltiende eller underforstået. Et samtykke er altså lovmæssigt påkrævet i forhold til installering af ethvert overvågningsapparatur og ethvert apparat til indsamling og transmission af private og personlige data til ikke oplyste og ubemyndigede formål. I henhold til netselskabernes gængse procedure i dag afgiver kunderne ikke informeret samtykke.

Netselskaberne har oplysningspligt og et etisk samfundsansvar, hvilket ikke overholdes i relation til den fremsendte markedsføring af trådløse fjernaflæste forbrugsmålere og installation af disse hos selskabets kunder. Det er uacceptabelt, at disse selskaber i deres markedsføring ikke nævner et eneste ord om – de for branchen formodentlig velkendte – potentielle helbredsrisici, fysiologiske reaktioner og symptomer samt om teknologiens potentiale for privatlivskrænkende overvågning.

 

Endelig bagatelliseres strålingens helbredsskadelighed ved at kunderne misinformeres forsætligt om strålingsintensiteten og hyppigheden fra de trådløse fjernaflæste forbrugsmålere. Kunder informeres ej heller om deres faktiske lovlige mulighed for at takke NEJ til en sådan installation. Det er ligeledes helt uacceptabelt, at selskabet anvender det fremsendte markedsføringsmateriale samt information om installationstidspunkt, som en metode til at omgå at indhente et lovligt informeret samtykke for i stedet at opnå et stiltiende, underforstået og ulovligt samtykke hos deres uinformerede og uvidende kunder. Denne praksis må betragtes ikke kun som uetisk men klart ulovlig.

 

Vær SMART - sig NEJ!

Der er utallige usikkerhedsmomenter vedrørende (trådløse) fjernaflæste forbrugsmålere, hvilket i høj grad påvirker menneskets privatliv, sundhed, sikkerhed og retssikkerhed og medfører at borgere fuldt berettiget bekymrer sig og har forbehold mod tvangsinstallation af (trådløse) fjernaflæste forbrugsmålere.

 

I adskillige lande verden over dannes der sammenslutninger af utilfredse, misinformerede og borgerretsligt krænkede borgere, som forbereder gruppesøgsmål, hvor de kræver deres juridiske ret. Det kommer også til at ske i Danmark.

Sig nej til tvangsinstallation af smartmeter ved at downloade denne ikke-samtykkeerklæring, udfylde den med dine kontaktoplysninger og fremsende den til dit netselskab. 

Hvis din el-måler sidder udendørs og du er bekymret for at den bliver skiftet uden dit samtykke og uden dit vidende måske mens du ikke er hjemme, kan du opsætte denne advarsel. Husk at tage et billede af den!