At blive udsat for høje niveauer af e-smog i løbet af dagen er én ting, men eksponering om natten mens vi er forsvarsløse i søvnen, er en helt anden. 
Afskærmning af din soveplads er ét af de vigtigste tiltag du kan foretage. Foruden at give dig en bedre søvn, giver du din krop mulighed for at regenerere, mens du sover.

(Billede: www.emf-experts.com)

Reduktion af e-smog

 

Situationen for elektrosensitive kan bedres betragteligt ved først og fremmest at holde tilstrækkelig afstand til elektromagnetiske strålekilder. Tilstrækkelig afstand bør man måle med et EMF måleapparat.

 

For at reducere udsættelsen for e-smog kan man gøre 3 ting:

1) holde afstand til strålekilden

2) el-sanere (reducer strålekilder)

3) afskærme (beskyt mod stråling)

 

Desuden kan det anbefales at udføre nødvendig el-sanering. El-sanering vil sige at reducere eller eliminere mængden af elektromagnetiske felter (e-smog). El-sanering kan deles ind i to kategorier afhængig af hvilken type e-smog man ønsker at reducere:

 

1) de felter vi får fra det almindelige elnet og alle apparater som er koblet til dette (lavfrekvent stråling)

 

2) de felter vi får fra telekommunikationsudstyr og andet trådløst udstyr med indbyggede radiosendere (højfrekvent stråling)

 

Det kan være helt enkle tiltag som f.eks. at kable sit internet i stedet for at anvende Wi-Fi og anskaffe sig en kablet IP-telefon, fjerne lysstoffrør, trække stik ud til elektriske apparater når de ikke er i brug, male med skærmende maling for at beskytte højfrekvent stråling fra en mobilmast, sove under en baldakin, m.m.

 

For mange kan det være en god løsning at udføre afskærmning af de steder hvor man opholder sig mest, f.eks. soveværelse, kontor, stue m.m.

 

Opmåling af e-smog

Grundlaget for en rationel og effektiv strålebeskyttelse, er en grundig opmåling med ordentligt udstyr. Uanset om du gør det selv eller du lader en fagperson foretage opmålingerne for dig.

 

Efter en opmåling kan der gives konkrete råd og anbefalinger om hvilke tiltag som bør/kan iværksættes for at reducere de elektromagnetiske felter i dit nærmiljø.

Højfrekvent stråling og lavfrekvente felter har meget forskellige egenskaber og kræver helt forskellige tiltag for at reducere felterne.


Højfrekvent stråling

Kommer fra f.eks. mobilmaster (GSM, UMTS/3G, LTE/4G og TETRA), trådløse netværk (WLAN/WiFi), trådløse telefoner, babyalarmer og andet trådløst udstyr i huset med indbyggede radiosendere.

 

Højfrekvent stråling kan stoppes eller dæmpes væsentligt af forskellige materialer. Sådanne materialer kan f.eks. bruges til at reducere stråling som kommer udefra og ind din bolig.
 

Til dette findes der både metallisk folie og tynde tøjstoffer med indvævede metallisk materialer som kan anvendes til at skærme mod stråling, ligesom man kan få gennemsigtig folie til at sætte på vinduer. Til skærmning af f.eks. sovepladsen findes færdige baldakiner som kan hænges op i loftet og/eller hænges rundt om sengen. Det er også muligt at få maling som kan bruges til at reducere indtrængningen af højfrekvent stråling i hele boligen. En således afskærmning kræver nøjagtig og fagligt korrekt udførelse for at undgå at der opstår reflektioner af stråler og punktvis forværring af situationen.


Kommer strålingen fra udstyr i dit eget hus er det enkleste og billigste at slukke når du ikke bruger det eller fjerne udstyret. Trådløse netværk kan i de fleste tilfælde erstattes med et kablet netværk, ligesom trådløst tastatur, mus, printer m.m. kan erstattes af kablede løsninger.

 

Trådløse fastnettelefoner kan erstattes med nye typer som ikke sender signaler, når de ikke er i brug (Eco DECT Pluss). Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan man gå over til en god gammeldags telefon med ledningstilkobling.

Meget hypersensitive mennesker tåler ofte heller ikke en kablet telefon og kan være nødt til at vælge en model med luftslange, for at bevare muligheden for at kunne tale i telefon.

 

Lavfrekvente magnetiske og elektriske felter

Kommer fra f.eks. jernbanelinjer, højspændningslinjer, transformatorer, husets elnet og elektrisk udstyr koblet til dette. Der kan også være fejl på jordforbindelsen af husets elnet.

 

Lavfrekvente magnetiske felter er besværlige. Magnetfelter går praktisk talt uhindret igennem alle almindelige materialer, også menneskekroppen. I praksis er det vanskeligt at lave afskærmning af magnetiske felter. Det findes ekstremt dyre metallegeringer som dæmper magnetfelter, men prisen gør det urealistisk at bruge dem i boliger eller på kontorarbejdspladser.


Heldigvis svækkes de magnetiske felter hurtigt med afstanden fra kilden. Det betyder at ved at øge afstanden eller fjerne udstyr fra steder hvor man opholder sig, reduceres magnetfelterne også. Alternativt kan man erstatte udstyr med udstyr som er konstrueret til at afgive lave elektromagnetiske felter.

 

Lavfrekvente elektriske felter kan fjernes eller reduceres ved at lægge et elektrisk ledende materiale rundt om ledningerne eller udstyret som forårsager feltet, og forbinde dette med jord. I praksis betyder det at almindelige ledninger skiftes ud med skærmede ledninger, hvor skærmen forbindes med jord, f.eks. i en jordet kontakt.

 

Beskidt strøm (Dirty Electricity)

Kommer fra kilder som f.eks. lysdæmpere, ladere, transformatorer, sparepærer, induktionskomfurer, motorer, pumper og lignende elektrisk udstyr.

 

I de fleste bygninger, hvor der er installeret elektricitet er der som regel betydelige forekomster af beskidt strøm. "Ren strøm" har en blød sinuskurve der svinger 50 gange i sekundet (jf. danske standarder i strømforsyningen).

 

"Beskidt strøm" - dirty electricity - har harmoniske forvrængninger i 4 til 100 kilohertz frekvensområdet. Dette vil sige, at den harmoniske sinuskurve brydes med en masse takkede udsving. Man kan også sige det sådan, at der i beskidt strøm er kommet højfrekvent elektromagnetisk støj ind i elnettets lavfrekvente strøm. Beskidt strøm kan være til gene for dine øvrige elektriske apparater, men kan også have negative påvirkninger i forhold til mennesker og dyrs helbred. 

 

I det omfang man ikke kan få reduceret graden af beskidt strøm tilstrækkeligt ved at undgå støjkilderne, kan man benytte sig af særlige filtre, der kobles på elnettet og filtrerer den beskidte strøm fra.