Mit formål og min baggrund

 

Uanset om du har fundet frem til denne hjemmeside af interesse eller fordi du har mistanke om at du selv eller nogle af dine nærmeste lider af e-stress, så kan hele dette emne virke overvældende i starten. Ligesom det var for mig.

Men efter nogen tid vil du opnå en viden, der gør dig i stand til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Når du gør det, vil du, dine børn og børnebørn og dine øvrige omgivelser få en meget sikrere og sundere verden at leve i.

Der findes mange løsninger og de fleste er lette at gennemføre.

 

Min indsats omkring oplysning om e-stress og formålet med denne hjemmeside, er rettet mod at oplyse den brede befolkning om, at deres stresssymptomer måske kan være e-stress.
Jeg vil desuden anmode pårørende, arbejdsgivere, myndigheder og behandlere om opmærksomhed på de problemer, det stadigt stigende antal elektro-sensitive mennesker står overfor. Og så handler e-stress ikke mindst om social retfærdighed.

 

Jeg er selv én af de tidlige, begejstrede storforbrugere af teknologi og fik forholdsvist tidligt en "digital" overdosis - dvs. jeg fik e-stress. Jeg vidste det bare ikke, da det skete. Hvis jeg dengang havde haft den viden, som jeg senere (ufrivilligt) egenhændigt har måttet tilegne mig, ville jeg uden tvivl have truffet nogle andre livsvalg.

 

Jeg er på ingen måde imod teknologi, som jeg synes tilbyder mange bekvemme løsninger i hverdagen og samtidig er vældig nyttig i forhold til at løse en lang række samfundsopgaver. Men jeg er stærk fortaler for, at alle de fantastiske teknologiske hjælpemidler, som vores hverdag præges mere og mere af, skal være sundheds- og miljømæssigt forsvarlige for alle samfundsborgere, børn såvel som voksne, og at der skal tages behørigt hensyn til både dyre- og planteliv.

 

Jeg er altså imod skadelig teknologi, og jeg er imod dårlig videnskab, samt statens og myndighedernes vildledning og misinformation af befolkningen vedrørende teknologiens sundhedsskadelighed.

 

Mit håb er, at denne side kan være til oplysning for dig og de mennesker, du er i berøring med, og jeg vil stærkt opfordre til at søge yderligere oplysninger end dem, du finder her. 

Tak fordi du viser interesse for så vigtigt et emne.

 

 

Jeg fik en digital overdosis - det kan også ske for dig

 

Livet bliver forbavsende svært, når man ikke længere kan leve det liv man er vant til og hele ens karriere er funderet på. Når man pludselig ikke kan leve i nærheden af ​​en mobilmast, tale i telefon, bruge computer, opholde sig i sit eget hjem eller gæste et hjem med mange elektriske apparater og/eller Wi-Fi, og når transport og indkøb og alle mulige andre ganske almindelige hverdagsaktiviteter, som man tidligere har taget for givet, pludselig bliver en umulighed.

 

Jeg voksede op i et hjem fyldt med min fars fascination for elektronik. Det smittede af. Lige så længe jeg kan huske, har mit liv og arbejdsliv har været præget af en begejstring for de talløse muligheder teknologi kan tilbyde. Så helt naturligt valgte jeg en uddannelse og et arbejde i EDB-branchen, som det kaldtes tilbage i midt-firserne. Og her startede så en godt 20-årig karriere med endeløst mange timer foran skærm-terminaler i usunde stor-kontormiljøer fyldt med elektrisk apparatur. 

 

Efter at have brugt computer og trådløs teknologi i 20+ år uden bekymringer, kunne jeg i 2005 pludselig føle, når jeg var i nærheden af ​​en mobilmast. Jeg oplevede svimmelhed, koncentrationsbesvær og en dundrende hovedpine, når jeg forsøgte at bruge min mobiltelefon. Når jeg brugte Wi-Fi ville jeg inden for få minutter få en hovedpine, der ville vare mindst hele dagen. Selv arbejdet ved en computer blev smertefuldt. At opholde sig i en by blev meget vanskeligt.

 

Fornægtelsen af jeg ikke længere tålte den elektronik, som jeg elskede og hele mit arbejdsliv og min tilværelse drejede sig om, og den dermed manglende forebyggelse, har uden tvivl gjort det hele meget værre - på samme måde som når man fortsætter med at solbade efter man er blevet skoldet og forbrændt. Jeg havde fået e-stress. Men jeg er langt fra alene. Elektro sensitivitet en tilstand, der i øjeblikket har ramt 3-10% af befolkningen, og for mit vedkommende, påvirker mig hver eneste dag.

 

Den sundhedsskadelighed, der er forbundet med især trådløs teknologi, har for mig betydet, at jeg ikke længere kan nyde godt af og begejstres over de hjælpende og smarte funktioner moderne teknologi tilbyder i hverdagen. Derimod har jeg, på grund af den miljøsygdom min uoplyste omgang med teknologi har medført, oplevet at blive mistænkeliggjort af læger og behandlere, afvist af familien, ekskluderet af samfundet og udelukket fra et socialt liv med normale aktiviteter. Jeg blev hjemløs e-smog miljøflygtning og jeg fik frataget mit selvstændige forsørgelsesgrundlag, da jeg blev uarbejdsdygtig, uden mulighed for offentlig hjælp og støtte - fordi sygdommen ifølge myndighederne ikke eksisterer. 

Mit eneste tilflugtssted var naturen - hvor symptomerne nogle gange kunne forsvinde helt inden for 24 timer.

 

De seneste 10 år har været en voldsom, intens og lærerig oplevelse, der fuldstændig har ændret mit og min families liv. På trods af de fysiske og psykiske traumer det har forårsaget, har jeg fået det meget bedre, men oplever stadigvæk hyppig hovedpine og en række andre symptomer, og må tage mange forholdsregler for at undgå trådløs teknologi og elektrisk forurening. Hvis jeg ikke tager forholdsregler, kan jeg risikere en eksponering, der vil tage mig dage, uger eller endda måneder at komme mig over.

 

Min situation har tvunget mig til at finde løsninger der virker. Og det er, hvad denne hjemmeside også handler om - at give forklaringer, uddannelse og løsninger, så du og din familie kan beskytte jer mod e-smog forurening. Jeg har brugt tusindvis af timer på at forske og forstå dette spørgsmål.

 

Forhåbentlig bliver mine studier og smertefulde erfaringer din gevinst.

Karin Nørgaard

 

"Jeg gik ned med e-stress i 2005 efter en lang karriere i hhv. IT- og den grafiske branche. Symptomerne var mange og jeg havde tidligere haft stress, hvil-ket jeg dengang udelukkende forbandt med mit krævende arbejde fyldt med engagement, deadlines og lange overarbejds-timer. Det var sikkert også en del af forklaringen, men det resulte-rede desværre også i, at jeg var meget længe om at erkende at det faktisk også drejede sig om e-stress.

 

Fornægtelsen af at jeg ikke længere tålte den elektronik, som jeg elskede og hele mit arbejdsliv og min tilværelse drejede sig om, og den dermed manglende forebyggelse har uden tvivl gjort det hele meget værre - på samme måde som når man fortsætter med at solbade efter, man er blevet skoldet og forbrændt."