Her kan du læse mere om...
Forskning

"Vi behøver ikke flere beviser.

Biologiske virkninger er klart konstaterede og forekommer ved meget lave eksponerings-niveauer"

Forsikringsselskaber

Hvis elektromagnetiske felter (EMF) er ganske ufarlige, sådan som teleindustrien og offentlige myndigheder lader befolkningen tro, hvorfor finder forsikringsbranchen det så nødvendigt at tage særlige forholdsregler?

Myndigheder

"Hvis e-smog virkelig er farligt, så ville nogen da advare os?Den tillid har størstedelen af befolkningen til både vores nationale og internationale myndigheder. Men gør myndighederne sig fortjent til denne tillid?

Det med småt

Læser du ansvarsfraskrivelser-ne i producentens brugervejled-ning?

Videotips

Links til en lang række videoer med interviews, foredrag, nyhedsklip, dokumentarfilm og meget mere.

Litteratur

Tips og links til gode bøger på dansk og engelsk.

Spørgsmål og svar

Få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål