De fleste, som i dag lider af e-stress, var tidlige og/eller intensive storbrugere af ny teknologi og trådløse enheder. Man får e-stress, fordi kroppen påvirkes af en usynlig miljøforurening (e-smog), dvs. mængder af elektromagnetiske felter, som forstyrrer kroppens biologiske funktioner.

Hvordan opstår e-stress?

 

Aldrig før i menneskehedens historie har vi været så bevidste om vores fysiske og mentale sundhed. Aldrig før har vi været så fokuserede på at spise sundt, dyrke motion og være miljøbevidste. Vi bruger milliarder af kroner årligt på sportsudstyr, økologiske grøntsager og helsekost.
Vi bruger også milliarder på medicin; især nervepiller, lykkepiller og sovemedicin. Vi burde være sunde. Vi ønsker at være sunde.
Vi ønsker et optimalt liv med ubegrænsede udfoldelsesmuligheder.
Vi ønsker at være raske, glade og have overskud til alt det sjove, livet har at tilbyde os. 


Hvad nu hvis der er én væsentlig faktor, som forhindrer dig i at få det liv du ønsker dig? Noget som du omgiver dig med døgnet rundt, året rundt. Noget som du anser for at være helt uskadeligt. Noget du har overset. Noget du ikke bliver oplyst ordentligt om. Hvad nu hvis nøglen til bedre helse og trivsel er usynlig, men befinder sig lige foran næsen på dig? I dit hjem? Eller i din lomme. Tusinder af små forandringer, der har sneget sig ind i din hverdag i løbet af hele dit liv, eller måske blot inden for de seneste 10 år – egentlig uden du har lagt mærke til det. Forandringer du selv har foretaget. Forandringer samfundet har foretaget i dine omgivelser.

 

Stress og søvnmangel er blevet helt almindeligt

Der er en grund til, at alt for mange mennesker lider af stress og søvnmangel eller mere alvorlige kroniske lidelser, og aldrig synes at få det bedre, uanset hvor meget de forsøger at gøre alle "de rigtige ting". Og den grund er simpelthen miljømæssige stressfaktorer, der påvirker din krop. Mange har allerede hørt om farerne ved kunstige stressfaktorer, såsom elektromagnetisk stråling fra elektriske apparater.

 

e-stress forhindrer bedring. Hvis du ikke fjerner den kroniske e-stress, vil din krop være nødt til at bekæmpe den, og tager dermed energi væk fra vitale regeneringsprocesser. Resultatat er, at du sover dårligere, at kroppen kun delvist bedres, healing vanskelig-gøres, og efter et stykke tid, vil lidelser blive permanente og dermed kroniske.


Uanset om du blot forsøger at få en bedre søvn eller kæmper med mere alvorlige lidelser, tager du alvorlige helbredsmæssige chancer, hvis du ikke forandrer dit miljø. Du skal imødegå disse negative energier, der holder dig syg og træt. For det er den faktor der almindeligvis overses af dem, der "prøver alt".

 

Selvom det er usynligt for det blotte øje, er menneskeskabte pulserende digitale mikrobølgestråling en af ​​de mest potente og hurtigst voksende kilder til miljøforurening i vores verden. Det kan synes besynderligt og usynligt for dig nu, men opfattelser skifter heldigvis efterhånden som menneskeheden udvikler sig. Ligesom det er sket f.eks. i forhold til tobaksrygning. I vores levetid, vil sandheden om den miljørisiko e-smog udgør, komme til at stå klart.

 

 

Digital overdosis

At have e-stress indebærer at man får fysiske symptomer af at blive udsat for elektromagnetiske felter og/eller stråling (e-smog). Forskning viser, at elektromagnetiske felter påvirker levende organismer negativt primært på celleniveau. En sund cellefunktion er forudsætningen for et godt helbred.

 

Det er store individuelle forskelle på hvordan man reagerer på forskellige strålekilder. Nogen tolererer nogle typer stråling bedre end andre. Det er ikke alle personer, der mærker belastningen i dagligdagen, men langtidsvirkningerne belaster alle.

 

Man inddeler stråling i to hovedkategorier - lavfrekvent og højfrekvent.

Lavfrekvent er de elektromagnetiske felter som opstår omkring alt elektrisk udstyr, som er koblet til det almindelige ledningsnet.

 

Højfrekvent bliver brugt i al trådløs kommunikation, som baserer sig på pulserende mikrobølgesignaler som bliver sendt gennem luften over lange afstande.

 

Elektrosensitive kan reagere både på lavfrekvente og højfrekvente felter, men der er store individuelle forskelle på hvor meget. Hvordan elektrosensitiviteten opstår varierer også fra person til person. Mange har oplevet at blive akut elektrosensi-tive efter en lang samtale i trådløs telefon eller mobiltelefon eller efter intenst arbejde foran PC’en. Andre har fået flere og flere symptomer efter lang tids op-hold i nærheden af en højspændingslinje, mobilmast, transformator, varmekabler eller clockradio på natbordet.

 

Mange elektrosensitive bliver akut dårlige, når de bliver eksponeret, mens andre først mærker effekten efter timer eller dage. Graden af hvordan man reagerer overfor forskellige strålekilder vil også variere i forhold til gode og dårlige perioder.