De fleste, som i dag lider af e-stress, var tidlige og/eller intensive storbrugere af ny teknologi og trådløse enheder. Man får e-stress, fordi kroppen påvirkes af en usynlig miljøforurening (e-smog), dvs. mængder af elektromagnetiske felter, som forstyrrer kroppens biologiske funktioner.

Faktablad

Fakta

1.  Vi ved at biologiske virkninger af elektro-

      magnetiske felter (EMF) er en realitet.

      Også ved strålestyrker langt under de

      anbefalede grænseværdier.

 

2.  Vi ved at elektrosensitivitet er en reel

      lidelse og er en naturlig biologisk reaktion

      koblet til EMF.

 

3. Det er sandt, at det er vanskeligt at op-

      sætte eksperimenter hvor man tester

      elektrosensitive personers reaktioner på

      EMF,  bl.a. fordi:

 

       - stressorene er så individuelle (hvilken

      frekvens, styrke, etc. man reagerer på) 

 

      - reaktionerne kan være meget forskellige

      eller komme sent 

 

      - virkningen kan vare så længe, at serie-

      forsøg er meget vanskelige at gennemføre

 

      - der kan være stærke samspillseffekter

      med andre stressorer 

 

      - nocebo-effekter også kan spille en rolle,

      selvfølgelig, men på ingen måde den rolle

      som skeptikerne tillægger den. Nogen

      mener at under 5% kan forklares som

      nocebo.

Einar Flydal

 

 

 

 

De fleste mærker ikke fysiske symptomer når de eksponeres for elektromagnetiske felter. Derfor kan det være nemt at tro, at elektro sensitive lider af en slags neurose, paranoia eller angst vedrørende teknologi.

Hvis du skulle være af den opfattelse så overvej følgende:

 

  • Den psykosomatiske stress-teori er aldrig blevet videnskabeligt bevist. Den psykosomatiske stress-teori har derimod modtaget massiv af kritik fra højt respekterede videnskabsmænd.

 

  • De fleste elektrosensitive fortæller, at de var tidlige og/eller intensive (stor)brugere af teknologi, hvilket nu har givet dem helbredsproblemer.

 

  • Elektrosensitivitet er blevet registreret i visse dyr.

 

  • E-stress hos børn er ofte blevet rapporteret af deres ikke elektrosensitive forældre.

 

  • Mange elektrosensitive kæmper med at acceptere deres tilstand og ønsker ikke at opgive deres elektroniske apparater eller måske deres job, førend deres helbred er i dyb krise.

 

  • Mange e-stress symptomer er fysisk observerbare og sker uventet ved eksponering for e-smog - f.eks. kramper, besvimelse, hjerteanfald, udslæt, næseblod m.m.

 

  • E-stress symptomer forsvinder efter strålekilden er fjernet eller personen har flyttet sig (måske minutter senere eller efter nogle dage).

 

  • En del elektrosensitive har fået udført kliniske undersøgelser (blodprøve, urinprøve, hjernescanning) som beviser at deres symptomer forårsages af e-smog.

 

  • Der er udført mange tusinder videnskabelige undersøgelser, der viser at elektromagnetiske felter med intensiteter langt under de anbefalede sikkerhedsstandarder, giver biologiske effekter.

 

  • Elektrosensitivitet blev rapporteret første gang af radarteknikere og elektricitetsarbejdere i 1930'erne. Dengang blev det kaldt mikrobølgesyge. Symptomerne er præcis de samme som e-stress.

 

Moderne livsstil skaber e-stress

 

Vi lever i en verden, hvor vores trang til bekvemmelighed tilskynder den teknologiske udvikling. Kommunikationssystemer, mikrobølger, mobiltelefoner, computere, tablets og meget mere. Alt hvad vi mener, der kan gøre vores tilværelse lettere, smartere, mere effektiv og moderne. Kapløbet om komfort og tilgængelighed vinder, og sejren synliggøres af en overflod af elektriske artikler på markedet og i vores hjem, foruden forandringer i bybilledet og landskabet på grund af master og antenneanlæg.

 

Vi lever nu i en verden, som kun få science fiction entusiaster kunne have forestillet sig. Og jeg elsker det! Jeg elsker den lethed og hurtighed, hvormed jeg kan hente information, lytte til musik, kontakte mennesker, tilberede mad og leve et fuldt liv.

 

Det er en verden, som jeg er sikker på du også er kommet til at elske. En verden vi hurtigt er blevet så vant til og så forelsket i, at blot tanken om, at det skulle indebære sundhedsfare, at omgive sig med alle disse vidundere og den mængde bekvemmelighed de fører med sig, nærmest er ensbetydende med højforræderi mod konceptet at være moderne og normal.

 

Vi har ikke lyst til at tro på, at vores nye legetøj og magelige livsstil skulle være sundhedsskadelige. Men vi bliver nødt til at forholde os til den mulighed. For videnskab handler ikke om tro. Statens ansvar for folkesundhed burde heller ikke handle om tro.

 

Vores elskede elektriske og elektroniske apparater skaber elektromagnetiske felter (EMF) og e-smog, som hvirvler rundt og pakker os ind i vibrerende og pulserende elektriske frekvenser, i mængder der langt overgår trafik-smog. E-smog påvirker og forstyrrer din krops og hjernes normale funktioner, med fatale følger for dit helbred.

 

Hvad er e-stress?

 

At have e-stess indebærer at man får fysiske symptomer af at blive udsat for elektromagnetiske felter og/eller stråling. Flere og flere bliver mere sensitive overfor deres omgivelser. Denne stadigt voksende gruppe mennesker har ofte en instinktiv fornemmelse af, at stråling er usundt for dem. De kan ofte mærke påvirkningen af strålingen og føler sig utilpasse.

E-stress opstår hos almindeligt sunde og raske mennesker, når kroppens biologiske funktioner forstyrres af den usynlige miljøforurening kaldet e-smog, dvs. mængder af elektromagnetiske felter skabt bl.a. af den moderne trådløse teknologi. 

 

E-stress er altså kroppens naturlige fysiologiske reaktion på et usundt ydre miljø, i modsætning til f.eks. psykologisk stress, forårsaget af en følelsesmæssig tilstand.

E-stress kan derfor kategoriseres som
en fysisk tilstand, ikke en psykisk lidelse.

 

E-stress er en reel og målbar patofysiologisk tilstand, og starter med en række mildere symptomer, som oftest efterfølges af en periode med fornægtelse – for ingen ønsker at skulle leve med sådan et upraktisk problem i vores moderne verden.

 

Det er ikke muligt entydigt at angive hvilken mængde eksponering som skal til for at få en permanent DNA-skade eller for at få hovedpine eller for at udvikle elektrosensitivitet. En kortvarig og kraftig eksponering kan være nok, eller symptomerne kan udvikles over tid af svagere, kontinuerlig eksponering. 

 

E-stress-begrebet er et udtryk for den biologiske stress, og det pres på biologien som den samlede effekt udgør fra en hvilken som helst cocktail af små og store belastninger som spiller sammen og forstærker hinanden, og som udløser cellestress eller oxidativt stress. 

 

Når belastningene bliver langvarige, vil kroppen forsøge at tilpasse sig permanent, og at isolere virkningerne til enkelte kropsdele eller funktioner. Det kan gå helt fint et stykke tid. Når belastningene derimod bliver for store til at kroppens forsvar lykkedes, eller når virkemidlerne som kroppen tager i brug, selv har skadelige konsekvenser, vil kroppen kunne udvikle tilpasninger som giver symptomer, kroniske lidelser eller sygdomme, eller den kan udvikle ekstra følsomhed overfor det som skaber stressen. 

 

Er e-stress en angst for teknologi?

På trods af menneskehedens omfangsrige indsigt i teknik, fysik, kemi, medicin og fysiologi, foruden massive mængder af vidnesbyrd fra højt ansete internationale forskeres laboratorier samt mængder af menneskers personlige beretninger, lykkes det helt frem til i dag, officielt at fastholde den myte, at hele fænomenet ikke er andet end indbildning og en psykiatrisk tilstand hos en mindre gruppe mennesker, der har besluttet sig for at forsøge at sabotere den teknologiske udvikling og dens godgørende formål. 

 

Den psykosomatiske vinkel er blevet en populær forklaring på e-stress. Mange mener, at man kan blive rask af sygdommen ved at beherske psykologisk stress. «Det sidder i hovedet, du kan tænke dig rask», har mange e-stress patienter fået at vide. Men denne forklaring er aldrig blevet videnskabeligt bevist. Tværtimod har de som står bag den psykolgiske stressteori selektivt brugt enkelte fund som passer med deres egen hypotese. Det er en sundhedsskadelig fejlkonklusion hos både lægestanden og sundhedsmyndighederne.

 

Sundhedsstyrelsens officielle og helt ukorrekte forklaring er, at elektro sensitivitet er en irrationel adfærd og en psykose uden årsagssammenhæng med e-smog, en teori, der af skeptikere jævnligt er blevet fremført, men som sagt mangler enhver form for bevisførelse. 

 

Det skal understreges, at psykoterapi har
samme betydning som ved andre sygdomme

 

Sandheden er, at e-stress ikke er baseret på hverken frygt eller paranoia for teknologi. Faktisk har det vist sig, at de fleste, som i dag lider af e-stress, var tidlige og/eller intensive storbrugere af ny teknologi og trådløse enheder. 

 

E-stress er et velkendt fænomen

E-stress har været kendt siden elektricitetens indførelse og har en lang historie med mange forskellige definitioner og navne. Symptomerne er dog altid de samme.

 

En yderst omfattende mængde uvildig forskning slår fast, at e-stress er en kompleks immunologisk tilstand. Dette er vigtige fund, fordi de bekræfter hvad e-stress patienterne gennem mange år selv har hævdet og forklarer desuden den stærke modsætning, som er opstået mellem de myndigheder og forskere, som tror på den psykosomatiske stressteori, og patientene selv.

Det er ganske enkelt patientene som har ret og ikke myndigheder, forskere og terapeuter med teorier som ikke er tilpasset virkeligheden.

 

Til trods for den mangelfulde videnskabelige basis, har den psykosomatiske stressteori fået stor opbakning i det danske sundhedsvæsen og i offentligheden. Det forklarer hvorfor mange e-stress patienter oplever, at det offentlige sundhedssystem svigter i forbindelse med behandlingstilbud og bidrager til at forværre deres tilstand.

 

e-stress patienter er i en lang årrække blevet mistroet og påtvunget uheldige og virkningsløse behandlinger som har gjort dem mere syge, og de er blevet presset af sundhedssystemet til at modtage en ikke dokumenteret kognitiv/psykiatrisk behandling. Mange oplever at blive mistænkeliggjorte og fejlbehandlede, og forældre bliver truet med tvangfjernelse, når de beskytter deres børn mod den skadelige psykosomatiske stress-teori.

 

Forholdene er blevet sådan, at e-stress patienters situation i Danmark er blevet et menneskerettighedsproblem.

 

50% chance for at e-stress kan ramme dig

Elektro-følsomme mennesker har en konstant stærkt øget risiko for ikke blot at få forværret deres helbred til en uhelbredelig kronisk tilstand, men også for at blive socialt isolerede pga. manglende forståelse for deres miljø, sundhed og situation.

 

Et paradigmeskifte i måden vi opfatter e-stress giver håb for en bedre fremtid for disse plagede, misforståede og oversete patienter, som af eksperter vurderes at komme til at udgøre op til 50% af verdens befolkning inden 2025. 

 

Der betyder, at der potentielt er 50% chance
for at e-stress også kan ramme dig.