Fosteret er allermest sårbart overfor e-smog. En krop i vækst er følsom for miljøpåvirkning og risikoen med den nye trådløse teknologi er derfor specielt høj. En forsigtighedstilgang til stråleekspo-neringer, specielt under graviditet, er derfor både tilrådelig og berettiget.

TIP

Når du er gravid og har baby:

 

  • Begræns dit forbrug af mobiltelefoner og andre trådløse enheder under graviditeten, på samme måde, som du ville undgå alkohol, tobak og fisk med høje niveauer af miljøgifte.

  • Hold aldrig en mobiltelefon, bærbar computer eller tablet i skødet og hold afstanden mellem disse enheder og maven.

  • Opbevar ikke din mobiltelefon i BH'en.

  • Brug aldrig mobiltelefon eller trådløst tilsluttet tablet eller computer, når du ammer eller holder barnet i dine arme.

  • Brug ikke barnevognen/klapvognen som opbevaring for din mobiltelefon eller tablet, når du er på tur.

  • Brug ikke trådløse babyalarmer. De udsender også mikrobølgestråling. (SE MERE HER)

  • Undlad at have trådløse enheder i nærheden af din og din baby's soveplads. Sluk for dem om natten.

  • Undgå at bruge din mobiltelefon eller trådløs forbindelse i direkte nærhed af de gravide eller spædbørn.

Gravide og trådløs teknologi

 

Du har sikkert en holdning til miljø og har allerede taget stilling til din og dit barns sundhed og truffet valg vedrørende kost, kemikalier, tobaksrøg og alkohol i din daglige livsstil.
Men har du overvejet at stråling fra moderne teknologi kan udgøre en væsentlig sundhedsrisiko for både dig og dit barn?

 

 

Mobilsnak under graviditeten skader barnet

En vigtig videnskabelig undersøgelse har vist, at når gravide kvinder og kvinder med nyfødte børn bruger mobilen, så påvirkes også fosterets og de nyfødte børns hjerteslag negativt. Påvirkningen af hjerteslaget viste sig større, jo tidligere i graviditeten mødrene brugte mobilen.

 

En anden (dansk) undersøgelse viste, at kvinder, der brugte mobiltelefon to til tre gange om dagen under svangerskabet, var nok til at øge risikoen med 54% for, at deres børn blev hyperaktive, eller havde problemer med adfærd, følelser og forholdet til andre mennesker, når de nåede skolealderen. Hvis børnene selv anvendte mobiltelefon før de nåede syvårsalderen, steg risikoen yderligere til 80%, i forhold til mødre og børn, der ikke brugte mobiltelefon.

 

Mens vi venter på, at den videnskabelige proces skal give os en dybere forståelse af strålingsrisici, og indtil de offentlige myndigheder vedtager passende grænseværdier for eksponering, vil en forsigtighedstilgang til stråleeksponeringer, specielt under graviditet, være både tilrådelig og berettiget.

 

 

Generelt er afstanden den vigtigste faktor til vurdering af mængden af trådløs stråling

som du og din baby er udsat for.

Strålingsniveauer falder dramatisk,

i takt med at man distancerer sig fra kilden.

 

 

En fransk mobiltelefonproducent advarer gravide og teenagere om mobilstråling

Link til udvalgte videnskabelige kilder

 

 

 

Videotips

The BabySafe Project

Vordende mødre fortæller om de valg de har truffet vedrørende trådløs teknologi med henblik på at beskytte deres barn. (3.07 min)

 

 

The BabySafe Project

Dr. Devra Davis, Hugh Taylor og et par videnskabsfolk forklarer, hvorfor der er grund til bekymring, hvis man vælger at udsætte fosteret for trådløs stråling. 

(7.25 min)

 

http://www.babysafeproject.org/

 "Det er så nemt at flytte din mobil-telefon væk fra maven, når du er gravid. Hvorfor ikke gøre det?
Der er stort set ingen ulemper ved at være forsigtig og beskytte din baby."

  - Dr. Hugh Taylor, Yale University 

Uddrag af BioInitativ rapporten. Denne sektion omhandler forskning vedr. fertilitet.

Hent rapport