Biologiske reaktioner kan påvises ved eksponering for alle dele af det elektromagnetiske spektrum - selv i meget lave frekvenser samt i små og kortvarige doser.

I mange tilfælde forekommer virkningerne af den elektromagnetiske stråling på celleniveau, derfor giver vævskulturteknikker en velkontrolleret og nøjagtig metode til undersøgelse af disse virkninger.

Download

The BioInitative Report

Udgivet i 2007 med opdateringer i 2012 og 2014. Rapporten består samlet af 4000 nyere dokumenterede tværfaglige forskningsresultater samlet i en 1400 siders rapport, udarbejdet af 29 uvildige forskere og sundhedseksperter fra hele verden. Rapporten (på engelsk) kan downloades fra deres hjemmeside www.biointiative.org

2013: Foreningen May Day har oversat et uddrag af 2012 Bionitiativrapporten til dansk

Hent rapport (PDF)

2014: BioInitiativ gruppen udgav en opdatering til rapporten (engelsk), der yderligere understreger strålingsfaren.

Hent rapport (PDF)

BioInitiativ gruppen har udarbejdet et skema over forskningens beviste biologiske virkninger ved radiofrekvent stråling i lave intensiteter.

Hent skema (PDF)

Dr. Erica Mallery-Blythe

I mange år har læge Erica Mallery-Blythe (UK) arbejdet intenst med voksne og børn, der lider af sundhedsmæssige effekter af trådløse teknologier, og arbejder tæt sammen med deres praktiserende læger.
Med baggrund i sin omfattende erfaring med disse patienter, har Erica udarbejdet en omfattende oversigt over symptomer og deres videnskabelige beskrivelser og referencer i et
79 sider langt dokument.

Hent dokument (PDF)

Links

Tidlig militær og statslig forskning

1971: USA - Naval Marine Research Institute. 

2.311 forskningsartikler fra 1925 til 1970, der citerer mere end 120 sygdomme ifm. ikke-ioniserende mikrobølgestråling.

Hent rapport

1976USA - Forsvarets Efterretnings Tjeneste. 

Rapporten giver nød-vendige oplysninger til vurdering af biologiske effekter og den men-neskelige sårbarhed og beskyttelsesmetoder, der gælder for militære operationer.

Hent rapport

1981USA - NASA

Rapport om elektro-magnetiske felters interaktioner med den menneskelige krop: observerede virkninger og teorier

Hent rapport

1972: USSR - "Hygienic problems of the effect of microwave electromagnetic fields on the body"

Hent rapport

1994US Air Force Materiel Command

(Flyvevåbnets

Materiel Kommando) 

Vurderingsrapport om radiofrekvent/ mikrobølge-stråling, biologiske effekter og sikkerhedsstandarder

Hent rapport

2006

US Hærens Efterretnings og Sikkerheds Kommando

Beskrivelse af biologiske effekter af udvalgte ikke-dødelige våben

Hent rapport

1984: The Biological Effects of Radiofrequen-cy Radiation - Final Report. US Environmen-tal Protection Agency.

En kritisk gennemgang af den foreliggende litteratur vedr. radiofrekvent strå-lings biologiske effekter, særligt fra 0,5 MHz til 100 GHz.

Konklusion: Biologiske effekter opstår ved en SAR værdi på ca. 1W/kg - nogle af dem kan være betyde-lige under visse miljø-forhold. Kapitel 5 omhand-ler de specifikke biologiske effekter.

Hent rapport

Nyere forskning, der bekræfter militærets tidlige fund

 

EMF giver udbredte neuropsykiatriske effekter, herunder depression. (21. august 2015, Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University, Martin Pall)

Hent rapport

 

Elektromagnetisk hypersensitivitet - en stigende udfordring for den lægelige profession. (15. september 2015, Reviews on Environmental Health. ISSN (Online) 2191-0308, ISSN (Print) 0048-7554,DOI: 10.1515/reveh-2015-0012)

Hent rapport

 

 Forskning

Der findes intet videnskabeligt belæg for at påstå at elektro sensitivitet skulle bero på psykologiske årsager (negative forventningseffekter).

Der findes derimod en betydelig mængde fagfælle godkendte (peer-reviewed) videnskabelige undersøgelser i høj kvalitet, der direkte og klart viser, at alle former for elektromagnetisk stråling har observerbare virkninger på biologiske systemer.

 

Forskning vedrørende sundhedsskader fra e-smog går hovedsagelig i to retninger.

 

Elektro-kemisk forskning

Den første er den såkaldte elektrokemiske forskning som tager udgangspunkt i at skader forårsages af opvarmningen af cellerne i kroppen. Grænseværdien for at undgå skader fra opvarmning er sat til 10.000.000 mikrowatt/m2, og er vurderet ud fra opvarmningseffekten ved 6 minutters brug af mobiltelefon.

 

Elektro-fysisk forskning

Den anden er den elektrofysiske forskning som tager udgangspunkt i, at kroppen selv er et elektrofysisk system, og at elektromagnetiske felter som kroppen udsættes for, påvirker kroppens eget elektrofysiske system. Der findes allerede hundredvis af videnskabelige studier som viser ikke-termiske skader ved langt lavere værdier end 10.000.000 mikrowatt/m2. Det drejer sig om DNA-skader, nedsat fertilitet, søvnforstyr-relser, skade på cellemembraner, således at giftstoffer ikke kan komme ud af cellerne og næring ikke kommer ind i cellerne.
Disse forskere anbefaler en grænseværdi på 0,17 mikrowatt/m2.

 

Mange foreninger, forskere, læger og miljøaktivister verden over mener at den sidst nævnte retning bliver groft diskrimineret af myndighederne i Vesten i forhold til termiske effekter. Særligt fordi det manglende kendskab til langtidsvirkningerne af eksponering vedbliver at være det kontroversielle omdrejningspunkt, og burde være incitament for myndigheder til oprigtigt at iværksætte forsigtighedsprincippet og dermed forbygge sundhedsskader.

 

Provokationsundersøgelser af elektromagnetiske felter har givet forskellige resultater, lige fra hvor mennesker med EHS ikke kan skelne mellem et aktivt RF-signal og placebo, til objektivt observerede ændringer efter eksponering som f.eks. ændringer i hjerterytmen, skader på røde blodlegemer og forstyrret glukosemetabolisme i hjernen.

 

Den gruppe eksperter som mener at der ikke findes nogen sundhedsrisiko, har fået stor indflydelse indenfor
WHO og EU samt sundhedsmyndighederne i de fleste lande,

og de har ofte finansielle forbindelser til teleindustrien.

 

 

The BioInitiative Report

Foruden en række tidlige militærrapporter, der præcist kortlægger elektromagnetiske felters biologiske effekter, er én af de mest omfattende og og betydningsfulde nyere civile samlinger af videnskabelig data på området The BioInitiative Report, som første gang blev udgivet i 2007 med opdateringer i 2012 og 2014. Rapporten er en videnskabelig milepæl som uden nogen tvivl dokumenterer, at elektromagnetiske felter er særdeles helbredsskadelige.

Rapporten består samlet af 4000 nyere dokumenterede tværfaglige forskningsresultater samlet i en 1400 siders rapport, udarbejdet af 29 uvildige forskere og sundhedseksperter fra hele verden, foruden formanden for RCNIRP samt en senior rådgiver for det europæiske miljøagentur (EEA).

 

Rapportens konklusion er utvetydig:

 

 

"Vi behøver ikke flere beviser.

Biologiske virkninger er klart konstaterede og forekommer ved meget lave eksponeringsniveauer (ikke-termiske niveauer)
for elektromagnetiske felter og radiofrekvent stråling. 

Mange af disse bioeffekter kan med rimelighed formodes
at resultere i sundhedsskadelige virkninger
hvis eksponeringen er langvarig eller kronisk.

Dette skyldes at strålingen forstyrrer kroppens normale processer (forstyrrer homeostase), forhindrer kroppens heling
af beskadiget DNA, skaber ubalance i immunsystemet, giver fordøjelsesmæssige forstyrrelser og skaber lavere
modstandsdygtighed over for sygdomme."

 

 

 
Alle elektromagnetiske felter er bioaktive

Biologiske reaktioner kan påvises ved eksponering for alle dele af det elektromagnetiske spektrum - selv i meget lave frekvenser samt i små og kortvarige doser.

I mange tilfælde forekommer virkningerne af den elektromagnetiske stråling på celleniveau, derfor giver vævskulturteknikker en velkontrolleret og nøjagtig metode til undersøgelse af disse virkninger.

 

Der findes også en mængde forskning som beskriver, at der ingen bivirkninger findes - men den forskning er i stor udstrækning, helt eller delvist, finansieret af teleindustrien, på samme måde som tobaksindustrien finansierede forskning, der viste at passiv rygning ikke havde nogen sundhedsskadelig virkning. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om forskning af sundhedsskadelige virkninger skal eller kan finansieres af den industri, som har økonomisk interesse i at skjule risiciene.

 

 

Internationale forskere appellerer til FN og WHO

11. maj 2015 indgav 190 forskere fra 39 nationer en appel til FN, FN's medlemsstater og Verdenssundhedsorganisationen (WHO), og anmodede om vedtagelse af strammere retningslinjer, der er mere beskyttende for både mennesker og dyr, mod eksponering for elektromagnetiske fleter og trådløs teknologi.

"Internationale retningslinjer for eksponering for elektromagnetiske felter skal styrkes for at afspejle deres reelle indvirkning på vores krop, især på vores DNA. Stillingtagen og behandling af de skadelige biologiske og sundhedsmæssige virkninger burde for længst have været foretaget.", siger Dr. Martin Blank, ekspert i virkninger af elektromagnetisk stråling (EMR) på celler og DNA-reaktioner og talsmand for den internationale appel. D. 1. december 2015 havde 217 forskere underskrevet appellen.

 

De seneste talrige videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer på niveauer langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Skaderne omfatter langt mere end den menneskelige race, da der er flere og flere beviser for skadevirkninger for både plante- og dyreliv.

https://emfscientist.org/