Eksperter udtaler...

 

I Danmark har vi ikke rigtig nogen fremtrædende personligheder, der udtaler sig om dette emne. Derimod er der f.eks. både i Sverige, Finland, England og USA har dog en række kapaciteter, der har mod til at stå frem og fortælle sandheden, med risiko for deres karriere, faglige troværdighed og til tider endda deres liv.

"Det er er på sin plads at kræve, at Wi-Fi fjernes fra skoler, ikke på grund af at der er endeligt bevis på, at det er til skade for børnene, men fordi vi absolut ingen beviser har for, at det er harmløst, i modsætning til hvad regeringer og myndigheder siger."

Dr. David Carpenter

Ekspert i offentlig sundhed. Direktør for Institut for Sundhed og Miljø ved Albany Universitetet, New York.

Dr. Carpenters oprindelige forskning var grundlæggende neurobiologi, og i de senere år har han primært studeret sygdomme hos mennesker som følge af eksponering for miljøforurenende stoffer. Han har mere end 350 peer-reviewed publikationer, og har redigeret fem bøger.

Medforfatter af BioInitiative Report 2007/2012

Michelle@mysite.com

O: 123-456-7890 | M: 123-456-7890

F: 123-456-7890

Dr. Devra Davis

Epidemiolog, toksikolog, Forfatter: The Secret History of the War on Cancer og Disconnect

Tidligere direktør, Center for Environmental Oncology,
Univ. of Pittsburgh 

Medstifter af Environmental Health Trust

Prof. Olle Johansson

Associate Professor,

Experimental Dermatology Unit,

Department of Neuroscience,

Karolinska Institute Stockholm, Sweden.

"Sundhedsvirkninger forekommer ved eksponeringsniveauer mange gange under de eksisterende sikkerhedsstandarder.
For at beskytte folkesundheden er der et presserende behov for nye biologisk baserede standarder under hensyntagen til langsigtede såvel som ikke-termiske eksponeringer,  ."

"Vi er på vej mod en tsunami af sundheds-problemer, hvis vi i klasseværelserne under hele deres skoleuddannelse, udsætter børn for pulserende mikrobølgestråling genereret af Wi-Fi-routere."

 

Prof. Magda Havas

Internationally Renowned Expert on Biological Effects of RFR Associate Professor,

Environmental & Resource Studies at Trent University

Provides Expert Testimony in International Courts of Law

Dr. Stephen Sinatra

Chief of Cardiology,

Direktør for Medicinsk Uddannelse,

Manchester Memorial Hospital, Connecticut

Underviser og foredragsholder om RF effekter på hjertet

Mener at unge mennesker er i fare med Wi-Fi eksponering i skoler, især de unge der har udiagnosticerede hjerteproblemer.

"Den største trussel mod sundheden i dette årtusinde er uden tvivl trådløse teknologier."

Jen@mysite.com

O: 123-456-7890 | M: 123-456-7890

F: 123-456-7890

Prof. Dariusz Leszczynski

PH.D. biokemi og cellebiologi

Forskningsprofessor ved Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

Adjungeret professor (Docent), University of Helsinki, Finland

Barrie Trower

Fysiker og tidligere ekspert i mikrobølgevåben i Royal Navy og den britiske efterretningstjeneste (British Secret Service)

"Enhver, der installerer Wi-Fi i en skole bør låses inde resten af deres liv ... de er ikke ganske enkelt ikke egnede til at befinde sig på denne planet."

blablabla

Ph.D. Martin Blank

Pensioneret 

Dr. Franz Adlkofer

Tidligere administrerende direktør for VERUM Foundation for Behavior and Environment

Leder af REFLEX studiet financieret af EU

 

"Den institutionelle korruption inden for trådløs kommunikation er af enorm bekymring, hvis man ser på det stadigt usikre udfald af det igangværende feltstudie med fem milliarder deltagere. På grund af massemediernes uberettigede trivialisering af videnskabelige rapporter på industriens anvisning, kan offentligheden ikke forstå, at den fremtidige velfærd og sundhed kan være på spil. Disse mennesker har endda mistillid til de forskere, der advarer."

"Videnskabelige beviser efterlader ingen tvivl om, at EMR udgør den største enkeltstående trussel for mennesker og alle andre livsformer i hele Canadas historie."

 

Jerry Flynn

Pensioneret Canadian Armed Forces kaptajn.

Tilbragte 22 af mere end 26 års tjeneste i Signals Intelligence (SIGINT), Electronic Warfare (EW) og Radio Warfare (RW)