Børn er langt mere sårbare og optager 60% mere stråling end voksne. Børns reaktioner og adfærd påvirkes kraftigt af mobilstråling, blandt andet fordi deres vigtigste hjernebølge ligger ved samme pulserings-frekvens som mobiltelefonens.  

 

Børn optager mere stråling end voksne

Fakta

Børn er mere sårbare fordi:

 

  • Hovedskallen er tyndere og yder derfor mindre beskyttelse mod stråling

  • Hjernen har et højere vandindhold

  • Hovedet er mindre

  • Nervesystemet er stadig i udvikling

  • Reproduktionsorganerne stadig i udvikling (ovarier og testes)

  • Perioden hvori sygdomme kan udvikle sig meget længere (latensperioden)

  • Børn absorberer op til 60% mere stråling end voksne

  • Knoglemarven absorberer op til 10 gange mere stråling end voksne

Videotip

Læge Charlotte Bech

Interview om børn, gravide og trådløs teknologi(5.47 min)

Informationsfolder der oplyser og giver gode råd om børn og trådløs teknologi.
(af EHS Foreningen)

 

Hent pdf

Børn og trådløs teknologi

 

En af de primære ansvarsopgaver ved at være forælder er omhyggeligt at beskytte børnenes trivsel og tryghed. Vi bruger en masse tid på at undervise vores børn i teknikker til at navigere i farlige situationer, vi viser dem, hvordan man spiser rigtigt, vejleder dem i personlig hygiejne, og vi undersøger de personer og institutioner, vi midlertidigt overdrager dem til osv. Når det kommer til en stigende ny miljøbekymring, der potentielt bidrager med en masse sundhedsmæssige komplikationer, skylder vi os selv og vores børn, at lytte og lære.

 

Selvom de fleste af os i årenes løb sikkert har hørt rygter om mulighederne for negative sundhedsmæssige effekter som tilskrives høje eksponeringer for e-smog, så er det alligevel forsvindende lidt oplysning om denne legitime bekymring, der har nået den brede befolkning.

 

Men i en verden, hvor eksperter anslår vi møder 100 millioner gange større eksponering for kunstig EMF stråling end vores bedsteforældre gjorde, har der aldrig været et mere kritisk tidspunkt til at tage et nærmere kig på sagen.

 

Børn og unge er storforbrugere af teknologi

Børn og unge anvender i dag mobiltelefoner og anden trådløs teknik i sådan et omfang, at det langt overstiger det forbrug, de havde for blot nogle få år siden. Nutidens smartphones og tablets er relativt nyt, men forskningen viser, at der er grund til alvorlig bekymring for deres langsigtede sundhedsmæssige virkninger.

 

Samtidig er moderne IT et fantastisk værktøj, som vi har svært ved at afstå fra at bruge, men med en større indsigt i de sundhedsmæssige risici får børn og unge, forældre, lærere og beslutningstagere indenfor skoler og kommuner mulighed for at anvende den moderne informationsteknik og internettet på en langt mere sikker måde.

 

Børn er mere følsomme for stråling

En krop i vækst er følsom for miljøpåvirkning og risikoen med den nye trådløse teknologi er derfor specielt høj for børn og unge. Ingen børne- og ungdoms-generation har tidligere været eksponeret i så høj grad og så længe.

Denne øgning ses paradoksalt nok parallelt med, at stadig mere forskning viser strålingens alvorlige sundhedsrisici. 

 

Mikrobølgestråling af den type og på de niveauer, vi får fra vores mobiltelefoner og andre trådløse apparater er forbundet med skader på bl.a. nervesystemet, det reproduktive system og immunforsvaret. Der er særlig bekymring for børn, teenagere og unge voksne, som er mere og mere storforbrugere, men som også er mere sårbare over for strålingen pga. at deres kroppe er i udvikling og vokser. Undersøgelser har vist, at de der begynder at bruge mobiltelefoner som teenagere har en større sundhedsrisiko end end dem, der startede som voksne.

 

Desuden eksponeres børn og unge passivt for en stadig større mængde stråling fra langt flere kilder f.eks. mobilmaster, som placeres tæt ved skoler og boligområder. Uden information om risiciene installeres trådløst computer-netværk (Wi-Fi) i skolerne, ligesom eleverne tilbydes egne tablets eller bærbare computere.

 

 

Øget risiko for sygdom og kræft

Studier har også vist, at børn og unge løber en højere risiko end voksne for cancer. Børn, som har fået kræft, har nedsatte overlevelsesmuligheder, hvis de bor eller opholder sig dagligt i miljøer med forhøjede niveauer af mikrobølgestråling eller lav-frekvente elektromagnetiske felter.

 

Børn, hvis mødre ofte har anvendt mobiltelefon under graviditeten og i barnets første leveår, har en øget risiko for adfærdsforstyrrelser. Den samme effekt er påvist i mus, som blev eksponeret under fosterstadiet. De fik ADHD-lignende symptomer og dårligere hukommelse som voksne. Undersøgelser har også vist, at mus udsat for mobilstråling bliver mere aggressive eller udviser adfærd, der tyder på angst.

 

Angst og depression er endvidere almindeligt rapporterede symptomer ved eksponering for mikrobølgestråling og lavfrekvente elektromagnetiske felter. Flere studier af unge mobilbrugere viser, at de børn, som bruger mobiltelefonen mest, også har en dårligere psykisk tilstand, øget forekomst af hovedpine og søvnproblemer.

 

Hovedpine og andre symptomer

Foruden forhøjet kræftrisiko har undersøgelser vist en øget risiko for forskellige symptomer ved langtidseksponering for stråling fra trådløs teknologi: Søvnproblemer, koncentrationsproblemer, hovedpine, forstyrrelser af hjerterytmen, svimmelhed, utilpashed, nedstemthed og adfærdsforstyrrelser, eksem samt forandringer af hormonniveauer.

 

Gentagne videnskabelige undersøgelser viser, at mikrobølgestrålinger og lavfrekvente elektromagnetiske felter kan forandre den elektriske aktivitet i hjernen og give dårlig hukommelse og koncentrations- og indlæringsvanskelig-heder. Lignende resultater i form af dårligere hukommelse er blevet observeret i studier af både mennesker og dyr.

 

Børn er specielt følsomme

Stort set alle miljø- og sundhedsmyndigheder over hele verden er enige om, at børn er specielt følsomme for forskellige miljøfaktorer, noget som vi må tage hensyn til – også når det gælder børns eksponering for mikrobølgestråling og lavfrekvente elektromagnetiske felter.

 

Børn er ikke færdigudviklede

Der findes ”kritiske perioder” under et barns udvikling, hvor de er mere følsomme for miljø-skadelige faktorer, og hvor elektromagnetiske felter og mikrobølger kan give permanente skader på barnets biologiske system. Fosterstadiet er specielt følsomt ligesom nervesystemet, der fortsætter sin udvikling gennem hele teenagealderen.

 

Børn absorberer mere stråling 

Børn har mindre hoveder og tyndere hovedskal end voksne. Derfor absorberer de mere stråling. Et barns hoved kan absorbere dobbelt så meget stråling, og hovedets knoglemarv kan absorbere 10 gange så meget som hos en voksen. Da strålingen trænger dybere ind i barnets hoved, har det større risiko for at blive ramt af en tumor langt inde i hjernen, hvilket kan være vanskeligere at helbrede.

 

Børns celler fornyes hurtigere

De er derfor generelt set mere følsomme overfor alle faktorer, som skader cellernes DNA. Både mikrobølgestråling fra trådløs teknik og lav-frekvente elektromagnetiske felter kan skade cellers DNA og dermed forårsage mange forskellige slags syg-domme.

 

Børn er mere følsomme overfor kræftfremkaldende emner

Børn, der i den tidlige barndom eksponeres for kræftfremkaldende faktorer, har en øget risiko for at udvikle kræft senere i livet. Undersøgelser viser, at mobilbrugende børn og unge løber en større risiko end voksne for at få hjernetumor ved at bruge mobiltelefon, og de løber også en større kræftrisiko, hvis de opholder sig i længere tid ved højspændingsledninger.