SAR står for 'Specific Absorption Rate' og er et udtryk for hvor meget energi, et område af kroppen optager, når man taler i mobiltelefonen. En lav SAR-værdi er ingen garanti for at telefonen er ufarlig.

Har du følt varme ved øret?

Termografiske billeder før (venstre) og efter (højre) 15 minutters samtale i mobiltelefon. De gule og røde områder på billedet til højre indikerer varme, hvilket kan have negative sundhedseffekter.

 

 

TIP

 • Vælg en mobiltelefon eller tablet med så lav SAR-værdi som muligt

 

 • Opbevar ikke din mobiltelefon tæt på din krop.

 

 • Vidste du, at du kan bruge håndfri som en god måde at undgå direkte mobiltelefon stråling?

 

 • Læg telefonen væk fra dig, for eksempel på et bord, for at mindske risikoen endnu mere.

 

 • Sæt telefonen på fly-indstilling eller sluk den, når du ikke bruger den.

 

 • Brug kabler alle steder hvor det er muligt

 

 • Sluk for alle trådløse forbindelser om natten

Videotips

Hemmeligheden inden i din telefon

I takt med at ny forskning skaber debat om mobiltelefonsikkerhed, ser den Canadiske TV station CBC nærmere på en lille kendt besked inde i din mobiltelefons indstillinger og manual, som fortæller dig at holde mobilen 5 til 15 mm væk fra din krop. CBC spørger hvorfor denne besked eksisterer, og hvorfor den er så skjult, samt om Health Canada gør nok for at beskytte forbrugerne.

Engelsk tale (22.28 min)

Er din mobiltelefon sikker?

CNN News Report 15/02/2013, Dr. Sanjay Gupta: I denne udvidede nyhedsrapport forklarer Dr. Sanjay Gupta udførligt alt hvad der er værd at vide om mobiltelefoni, stråling og sikkerhed.

Han viser hvordan mobilstråling (SAR) bliver testet og dybdeborer i videnskabelige rapporter. Konklusionen er klar - mobiltelefoni er ikke harmløst - mobiltelefoni forårsager kræft.

Engelsk tale (19.39 min)

Tips til mere sikker mobilbrug

CNN News Report 21/11/2013, Dr. Sanjay Gupta: Dr. Sanjay Gupta forklarer om mobiltelefoni og sikkerhed. Konklusionen er klar - mobiltelefoni er ikke harmløst.

Engelsk tale (4.06 min)

Mobilstråling (SAR-værdi)

 

Når du taler i mobiltelefon, udsender telefonen elektromagnetiske bølger - også kaldet mikrobølger. Det gør den ligeledes når du sender en sms, en billedbesked eller downloader data, men også når den blot er tændt og du ikke aktivt bruger den. 

 

Mobiltelefonen har en indbygget antenne, som har forbindelse med mobilmaster og de mobilantenner, der sidder rundt om på bygninger. 

I princippet fungerer det på samme måde som en gammeldags transistorradio, der også modtager et signal gennem luften ved hjælp af en antenne.

Forskellen er, at mobiltelefonen ikke bare modtager signaler, men også sender signaler.

 

Telefonen vil det meste af tiden ikke sende med maksimal effekt. Hvor stor effekt, den sender med, afhænger blandt andet af, hvor langt der er til den antenne, den er i forbindelse med. 

 

Jo kortere afstanden til antennen er, jo mindre effekt behøver telefonen sende med for at opretholde forbindelsen. Mobiltelefonerne er designet til at indrette sig efter forholdene og ikke sende med højere effekt end nødvendigt.

Skandale om mobiltelefonstråling

Mobiltelefoner stråler mere end producenterne hævder, viser en undersøgelse foretaget af den franske regering. 9 ud af 10 testede telefoner overskrider grænseværdierne. Regeringen tilbageholdt oplysningerne.

 

Først efter en retskendelse har det franske strålingsagentur, National Frequency Agency (ANFR) oplyst, at de fleste mobiltelefoner overskrider regeringens strå-lingsgrænser, når de testes på den måde de bruges, dvs. i kontakt med kroppen. Producenterne har ikke pligt til at teste telefonernes strålingsværdier, når de op-bevares f.eks. i skjorte- eller bukser lommer. Ifølge den franske regeringsunder-søgelse blev hundredvis af mobiltelefoner testet i 2015, og 9 ud af 10 telefoner overskred producentens rapporterede teststrålingsniveauer, når de blev gentestet i positioner, hvor telefonen er i kontakt med kroppen. Regeringen nægtede at udlevere testresultaterne helt frem til der forelå en retskendelse.


Efter måneders søgsmål fra den franske læge Dr. Marc Arazi, har ANFR d. 1. juni 2017 frigivet detaljerne vedr. mærke, model og testresultater. Arazi’s anmodning om oplysninger blev oprindeligt nægtet. Populære mærker som Apple, Motorola, Samsung og Nokia var blandt de testede mobiltelefon-modeller. Ved afprøvning i kontakt med kroppen, var visse af testresultaterne så meget som det tredobbelte af producentens tidligere rapporterede strålingsniveauer.

Læs mere her

Forbrugerne er uvidende 
Frankrigs nationale sundhedsagentur (ANSES) erklærede i en rapport i juli 2016, at offentligheden i vid udstrækning er uvidende om producenternes instrukser om at holde afstand mellem mobiltelefoner og kroppen. ANSES udtalte, at det var "usandsynligt, at folk, især børn, er opmærksomme på betingelserne for brug tæt på kroppen, som defineret af producenterne."


En uafhængig undersøgelse fra Canadian Broadcasting Corporation (CBC) på mere end 11.000 canadiere fandt, at mere end 80 % var uvidende om producenternes anbefalede brugsafstand, og 67 % indrømmede, at de brugte og opbevarede deres telefoner helt ind mod kroppen. (Se videotips til venstre)
 

Hvad er SAR?

Mængden af en mobiltelefons stråling angives i måleværdi, der kaldes SAR-værdi. SAR står for Specific Absorption Rate og måles i watt per kilogram (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen - altså i den mest ekstreme situation.

 

SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. Det betyder at temperaturpåvirkningen bliver mindre. 

 

En lav SAR-værdi er dog ikke udtryk for
at telefonen er ”sikker” at tale i, og
derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig.

 

I EU er ICNIRP's SAR-grænseværdi 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv.

I USA har FCC (Federal Communications Committee) sat den til 1.6 W/kg gennemsnitligt fordelt over 1 gram kropsvæv gældende for hovedet.

 

SAR-værdierne er meget vanskelige at måle og er helt afhængige af hvilket gennemsnit der anvendes. De to standarder er derfor ikke sammenlignelige. 

 

SAR-værdiens begrænsninger

En lav SAR-værdi er ikke et udtryk for at telefonen er "sikker" at tale i, og derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig. De mest kritiserede begrænsninger ved SAR-værdier:

 

 • En mobiltelefons SAR-værdi vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel af en meget stor voksen mand.

 • Der tages ikke højde for kvinder, børn eller prænatal eksponering

 • Jo lavere SAR, jo mindre udsættes brugeren for de opvarmende effekter af mikrobølgestråling - ikke andre effekter

 • Tager ikke højde for de ikke-termiske ROS (reaktiv oxygen syndrom) effekter som forbindes med DNA-skader.

 

 

SAR-værdiens oprindelse

De gældende standarder, der anvendes i dag (2.0 W/kg) blev grundlagt i 1993 og har ikke ændret sig siden. 

 

Der har været voldsom kritik af at SAR værdi standarderne er baseret på vævsfylden på voksne mænd, som en indikation af den gennemsnitlige person, således at der ikke tages hensyn til at kvinder, der typisk har gennemsnitlig mindre kropsfylde, og ikke mindst børn, som er endnu mindre, og desuden endnu ikke er fuldt udviklede, og derfor er særligt sårbare.

 

Se evt. video-tippet til venstre, 'Er din mobiltelefon sikker?', hvor Dr. Sanjay Gupta demonstrerer hvordan man meget "videnskabeligt" tester en mobiltelefons SAR-værdi ved at fylde et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker, placerer en tændt mobiltelefon ved "øret" og derefter måler temperaturændringen i væsken.

 

 

Anbefaling

Brug mobiler og smartphones, der stråler mindst muligt, dvs. har en lav SAR-værdi. Benyt evt. disse links til information om, hvor kraftigt forskellige modeller stråler: 

 

Dansk:            mobilsiden.dk februar 2015

                        mobilsiden.dk november 2016

Engelsk (UK): s21.com  november 2016

 

Det med småt...

Vi elsker alle vores smartphones, tablets og andre trådløse enheder. Der er ingen tvivl om at disse apparater har gjort vores liv nemmere, mere forbundet, mere bekvemt og ligefrem sjovere.

 

Men lad os bare indrømme det. Når vi køber nye mobiltelefoner, er der næsten ingen af os som læser ansvarsfraskrivelserne i brugervejledningerne. Alligevel er skriften med småt klar:

 

Hvis vi skal følge producenternes forskrifter,
bør vi ikke holde eller opbevare apparaterne
for tæt på kroppen.

 

Hvis vi ikke følger disse instruktioner, kan vi blive udsat for usikre og uafprøvede strålingsniveauer.

 

'Det med småt' har primært til formål at beskytte producenterne rent juridisk, i tilfælde af du en dag

finder ud af, at du er blevet syg af at bruge produktet,

og skulle få lyst til at lægge sag an.

 

Så vil du efter al sandsynlighed blive spurgt, om du har fulgt brugervejledningen. Hvis ikke - så har du ingen sag.

 

HER kan du se et udvalg af brugervejledninger og 'det med småt'.

 

 

Se også afsnittet om forsikringsselskaber.