Der findes ingen egentlig virksom medicinsk behand-lingsmulighed i de tidlige stadier af e-stress.

Det vigtigste skridt mod bedring er at begrænse eksponeringen ved at fjerne sig fra eller afskærme for strålekilden.

Fakta

EUROPAEM (European Acade-my of Environmental Medicine)

Det europæiske akademi for miljømedicin udgav i december 2015 (opdateret 2016) konkrete retningslinjer og anbefalinger til diagnosticering og behandling af sundhedsmæssige problemer i forbindelse med elektromagnetiske felter (EMF) og strategier for forebyggelse. Målgruppen for vejledningen er til læger i alle fag, praktiserende læger samt tandlæger i Europa.

 

EUROPAEM's vejdledning (engelsk) PDF >

 

Den østrigske lægeforening

Udsendte i 2012 en vejledning og protokol til læger om diagnosticering, forebyggelse og behandling af sundhedsskader forårsaget af radiofrekvent stråling fra trådløse teknologier, såsom mobiltelefoner, smartphones, mobil-master, trådløst internet, trådløse fastnettele-foner etc.

 

Vejledningen er en lægefaglig milepæl. Det anerkendes fuldt ud, at radiofrekvent stråling kan være sundhedsskadelig og samtidig forklares det, hvordan flere af de skadelige mekanismer fungerer. På den baggrund gives der anvisninger på behandlinger og kosttilskud, som kan modvirke skadevirkningerne.
Der vejledes endvidere om, hvordan ekspone-ringerne for radiofrekvent stråling kan reduce-res.

 

Den østrigske lægeforenings vejledning (engelsk) PDF

 

Den østrigske lægeforenings vejledning (dansk) PDF

AAEM (The American Academy of Environmental Medicine)

Det amerikanske akademi for miljømedicin udgav i 2012 en rapport om EMF/RF's sundhedsskadelige virkninger. I rapporten  appelleres bl.a. om en anerkendelse af at elektrosensitivitet er et stigende problem på verdensplan.

 

AAEM's rapport (engelsk) PDF

Bliver man nogen sinde rask igen?

 

Symptomerne og styrken på disse vil variere fra person til person. Nogle oplever at komme ind i gode perioder hvor de tåler mere, mens eksponering for stærk stråling hurtigt vil bringe dem ind i dårligere perioder. Mange udvikler en højere tolerance for stråling, når de har en sund livsstil og har mulighed for at opholde sig i strålefrie zoner over længere tid. Det er meget få personer som oplever at blive sin
e-stress helt kvit.
 

 

Du ved hvad du skal gøre, hvis du bliver solskoldet. Du skal væk fra solen og opholde dig i skyggen eller indendøre. Det vigtigste skridt mod bedring af e-stress er at begrænse eksponeringen ved at fjerne sig fra eller afskærme for strålekilden. Så ligesom du ikke bør fortsætte med at solbade, når du er blevet forbrændt, bør du holde dig væk fra e-smog, hvis du har symptomer på e-stress. Først når du opholder dig i strålefrie omgivelser kan din krop begynde at regenerere, dvs. forsøge at helbrede sig selv. Det er den mest effektive - men også den sværeste handling at gennemføre.

 

Det første nødvendige skridt mod varig lindring

af symptomerne på e-stres er

reducering af din eksponering for e-smog.

 

Der findes ingen egentlig virksom medicinsk behandlingsmulighed i de tidlige stadier af e-stress. Først når e-stress og et kompromitteret helbred har udviklet andre anerkendte følgesygdomme, som kan diagnosticeres, kan egentlig behandling af denne følgesygdom sættes i værk. Patienten har dog stadig en ubehandlet elektrosensitivitet.

 

Det skal understreges, at psykoterapi har
samme betydning som ved alle andre sygdomme

 

 

Diagnose og behandling

 

1. Den grundlæggende test for alle med følsomhed eller intolerance over for miljøpåvirkninger, er meget enkel: du kan mindske eller fjerne den giftige kilde, og symptomerne vil blive reduceret eller elimineret. Læger der diagnosticerer elektrosensitivitet bør derfor udføre en omfattende afhøring af en patient for at etablere sandsynlige eksponeringer før eller under sympto-merne opstår.

 

2. Hjernescanninger kan vise blodgennemstrømning i forskellige områder af hjernen. Hos mennesker med elektro sensitivitet har visse områder af hjernen ændret blodgennemstrømning. Se Professor Dominique Belpomme's teknikker.

 

3. Pulsvariationsmønstre opstår i nogle tilfælde hos elektro sensitivite. Se Dr. Magda Havas' studier.

 

4. Mange andre objektive biologiske markører i f.eks. blod eller urin bliver undersøgt som menes at vedrøre elektrosensitivitet, såsom cortisolniveauer, lymfocyttests, mikrocirkulationen og andre proteiner og neurologiske markører vedrørende den miljømæssige bioregulation af det autonome nervesystem.

 

BEMÆRK

(A) Nogle mennesker, der viser, at de er følsomme over for elektromagnetisk stråling ved at have de objektive og observerbare markører som anført ovenfor (1-4), har ikke bevidste følsomhedssymptomer.
Andre mennesker, der oplever bevidste følsomhedssymptomer, viser ikke nødvendigvis alle de ovennævnte objektive markører. 

 

(B) Elektrosensitives reaktioner er ikke-lineær. Dette blev etableret bl.a. af McCarty et al (2011). Derfor er alle provokationsundersøgelser baseret på en antagelse om linearitet behæftet med fejl. Dette udelukker den hypotese, at e-stress er en psykologisk tilstand.