e-smog påvirker alt levende

Alle levende væsener - mennesker, dyr, insekter og planter påvirkes af miljøforurening

Go to link